مشخصات محصول

عنوان محصول/دستاورد کلرزن محلولی خودمکش
نام گروه تخصصی انرژی و انرژی های نو
قیمت فروش یک واحد محصول 20.5 میلیون ریال
ویژگی ها و مشخصات در تمام نقاط دنیا سیستم کلر زنی یا گند زدایی آب با استفاده از تزریق با پمپ و استفاده از انرژی برق صورت می گیرد اما در این نوع کلرزن جهت برداشتن کلر از مخزن مربوطه ، از جریان جابجایی آب تولیدی ، خلا ، ایجاد شده که منجر به مکش منفی می گردد، این مکش منفی خود به تنهایی توان برداشتن کلر از مخزن را دارا می باشد
مزایای محصول حذف کامل برق در گند زدایی آب و حذف انواع تجهیزات و تاسیسات فلزی که کلر برروی آانها خورنده است
زمینه های کاربرد محصول
  • استخر
  • رستوران های بین راهی
  • آبفار های استان
  • آب و فاضلبها

مشخصات تجهیزات و دستگاهها

ظرفیت 200
گارانتی مادام العمر
خدمات پس از فروش نصب و تست
حداکثر زمان تحویل 7روز