مشخصات فناوری/محصول تقاضا شده

عنوان فناوری/محصول تقاضا شده فناوری ساخت دستگاه همودیالیز
نام گروه تخصصی صنایع و تجهیزات پزشکی
سقف سرمایه گذاری نامحدود
ویژگی ها و مشخصات 1. دیالیز استات و بی کربنات ( مایع و پودر) 2. کنترل درجه حرارت و غلظت و فلوی مایع دیالیز و آبگیری 3. قابليت پروفايل غلظت سديم و مقدار آبگيري و دما 4. مانیتورینگ مستقل مضاعف براي دما و غلظت و فلوی مایع دیالیز و آبگیری 5. برنامه ضدعفونی اتوماتیک 6. برنامه هاي ضدعفوني با آب ساده، شيميائي-حرارتي، آب داغ 7. برنامه رسوب زدائي شيميائي-حرارتي 8. برنامه پرايم اتوماتيك 9. آشكارسازي حباب هوا با اولتراسونيك روي چمبر وريدي 10. سيستم آشكارساز نشت خون
مدت زمان انتظار برای خرید فناوری 1
مدت زمان انتظار برای خرید فناوری 1
سایر انتظارات متقاضی از موضوع موردنظر 19. قابليت دياليز تك سوزني (single needle). 20. قابلیت اندازه گیری و نمایش فشار خون و نرخ ضربان قلب و دمای بدن بیمار. 21. تنظیم اتوماتیک پارامترهای سیستم به منظور حفظ فشار خون بیمار در محدوده مجاز. 22. ثبت اطلاعات بالینی و بیوفیدبک بیمار (بصورت یک پرونده الکترونیکی) جهت بررسی، تحلیل و پیش بینی وضعیت بیمار. 23. دیالیز نوع on line HDF. 24. قابليت تعیین کفایت دیالیز.