مشخصات فناوری/محصول تقاضا شده

عنوان فناوری/محصول تقاضا شده پايلوت ساخت گلدان هاي مقوايي (سلولزي)
نام گروه تخصصی شیمی و فناوری های شیمیایی
سقف سرمایه گذاری نامحدود
ویژگی ها و مشخصات به منظور بهينه‌سازي شرايط قالب‌گيري، فرمولاسيون ساخت و توليد گلدان‌هاي مقوايي (سلولزي)، طرح نيمه‌صنعتي ساخت گلدان‌هاي مقوايي (سلولزي) اجرا شده ‌است. در اين طرح تجهيزاتي همچون دستگاه خميرساز (پالپر)، همزن يكنواخت‌كنندة خمير، پرس اتوماتيك، قالب و خشك‌كن ساخته شده و دستگاه‌هايي همچون كمپرسور هوا، پمپ خلاء، پمپ‌هاي خمير، اكستراكشن و ... در كنار آنها قرار داده‌ شده تا مجموعه آنها بتوانند محدوده وسيعي از محصولات سلولزي قالب‌گيري‌شده و از جمله گلدان‌هاي مقوايي (سلولزي) را توليد نمايند
مدت زمان انتظار برای خرید فناوری 1394
مدت زمان انتظار برای خرید فناوری 1394
سایر انتظارات متقاضی از موضوع موردنظر