سیستم تشخیص و اعلام سرقت و اتفاقات(خطاهای) شبکه برق فشار ضعیف و فشار متوسط بر پایه پردازش شبکه عصبی

عنوان فناوری سیستم تشخیص و اعلام سرقت و اتفاقات(خطاهای) شبکه برق فشار ضعیف و فشار متوسط بر پایه پردازش شبکه عصبی
نام گروه تخصصی برق و کامپیوتر
سطح بلوغ فناوری مطالعات بنیادی (ایده/مقاله/ثبت اختراع)
قیمت پیشنهادی فناوری 50000 میلیون ریال
چکیده معرف فناوری این سیستم برای تشخیص سرقت کابل و تجهیزات الکتریکی(ترانسفورماتور شبکه برق،چراغ های خیابانی،.....)و تشخیص اتفاقات مربوط به قطعی کابل که به دلیل سرقت نمی باشد،کاربرد دارد و با پردازش عصبی سرقت از شبکه برق را از سایر اتفاقات که به دلیل سرقت نیست تشخیص داده و هرکدام را جداگانه گزارش می دهد.
مزایای فناوری امکان تشخیص قبل از اقدام به سرقت(پیشگیری از سرقت) امکان تشخیص سرقت از اتفاقات(در یک مورد آدرس قطع نول به دلیل اضافه بار که خسارت به شبکه و مصرف کنندگان وارد می سازد گزارش داده می شود.) امکان افزودن تمهیدات تکمیلی برای کنترل و گزارش گیری.
روش های پیشنهادی جهت فروش و انتقال فناوری
  • فروش مالکیت محصول
  • واگذاری انحصاری فناوری
  • واگذاری غیر انحصاری فناوری
  • مشارکت در سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مشترک)
  • واگذاری فناوری به صورت ترکیبی از حق رویالتی (از فروش محصول) + حق لیسانس