نسل (دوم ) و جدید دودکش خورشیدی

عنوان فناوری نسل (دوم ) و جدید دودکش خورشیدی
نام گروه تخصصی انرژی و انرژی های نو
سطح بلوغ فناوری مطالعات بنیادی (ایده/مقاله/ثبت اختراع)
قیمت پیشنهادی فناوری 0 میلیون ریال
چکیده معرف فناوری یک نیروگاه جدید انرژی تجدید پذیر و دوستدار محیط زیست که با تولید الکتریسیته همزمان هوای اطراف را تصفیه میکند و کاملا توان رقابت با نیروگاههای موجود را دارد و برقی ارزان تر تولید میکند .ساخت آن بومی و نسبتا ارزان است.
مزایای فناوری تصفیه هوا- کاملا پاک و انرژی ارزانتر .تامین و نگهداری کمتر و ارزازانتر .ارزش مادی و معنوی برای کشور...
روش های پیشنهادی جهت فروش و انتقال فناوری
  • مشارکت در سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مشترک)