جایگزین زنجیر دوچرخه

عنوان فناوری جایگزین زنجیر دوچرخه
نام گروه تخصصی مکانیک
سطح بلوغ فناوری مطالعات بنیادی (ایده/مقاله/ثبت اختراع)
قیمت پیشنهادی فناوری 0 میلیون ریال
چکیده معرف فناوری یک سیستم انتقال قدرت جدید برای دوچرخه جایگزین زنجیر دوچرخه طراحی کردم سبک و ارزان . چند مزیت دارد: شتاب اولیه دو برابر . برای ادامه حرکت انرژی کمتر نیاز دارد و با فشار به پدال ، انرژی دوچرخه سوار ضرب می شود 《 یا چند برابر》 و سرعت بیشتر و مزیت دیگر اینکه'دوچرخه سوار کمتر 'خسته ' می شود و《حرکت پدال بصورت بالا و پایین است》
مزایای فناوری با این سیستم دوچرخه سوار در سر بالایی کمتر خسته میشود و دوچرخه بیشتر مورد توجه قرار میگیرد و 《شاید استفاده از دوچرخه برای رفت و آمد سر کار بیشترمورد استقبال قرار بگیرد》
روش های پیشنهادی جهت فروش و انتقال فناوری
  • واگذاری فناوری به صورت ترکیبی از حق رویالتی (از فروش محصول) + حق لیسانس