موتورسیکلت بادی 《 با هوای فشرده کار میکند》

عنوان فناوری موتورسیکلت بادی 《 با هوای فشرده کار میکند》
نام گروه تخصصی خودرو
سطح بلوغ فناوری مطالعات بنیادی (ایده/مقاله/ثبت اختراع)
قیمت پیشنهادی فناوری 0 میلیون ریال
چکیده معرف فناوری این ایده و طرحی که من ارائه کردم موتورسیکلتی است که با هوای فشرده کار میکند و برای رفت و آمد سرکار مناسب است. به سوختهای فسیلی نیازی ندارد و در نتیجه درصد آلودگی هوا توسط موتور به صفر میرسد احتمالا جایگزین موتور های متداول شود 《 شاید به اجبار قانون جایگزین شود》و در نتیجه به رفع آلودگی هوای شهر کمک میکند. 《اضافه کنم هم اکنون در هند خودروی کوچک مفهومی ساخته شده که با هوای فشرده کار میکند》 توضیحات تکمیلی در فایل پیوست
مزایای فناوری بدون نیاز به سوخت فسیلی و کاملا پاک آلودگی صوتی کمی دارد. مزایای مالی فراوان 《 چون کاملا جدید است و رقیبی ندارد برای صادرات 》البته بخاطر پاک بودن حتما توسط ارگانها حمایتهایی از آن میشود و..
روش های پیشنهادی جهت فروش و انتقال فناوری
  • واگذاری فناوری به صورت ترکیبی از حق رویالتی (از فروش محصول) + حق لیسانس
فایل رزومه حقیقی / حقوقی برای دانلود کلیک کنید