فناوری ساخت دستگاه همودیالیز

عنوان فناوری فناوری ساخت دستگاه همودیالیز
نام گروه تخصصی صنایع و تجهیزات پزشکی
سطح بلوغ فناوری تولید صنعتی (دانش فنی تولید نمونه تجاری)
قیمت پیشنهادی فناوری 30000 میلیون ریال
چکیده معرف فناوری این دستگاه به عنوان یک وسیله خارج از بدن، نقش کلیه را برای بیماران دچار نارسایی کلیه ایفا می‌کند. این دستگاه تمام اهداف متصور از دیالیز از جمله برداشت فرآورده های نهایی سوخت پروتئین از خون مانند اوره و کراتین، حفظ غلظت املاح خون در محدوده طبیعی، تنظیم اسیدیته خون و تنظیم مایع اضافی خون را پوشش می‌دهد. عمده مراکز و بازارهای هدف این محصول بیمارستانها و مراکز درمانی هستند که خدمات همودیالیز را ارائه می‌دهند. تعداد افراد دیالیزی، بروز و شیوع سالانه بیماران دیالیزی و وضعیت دستگاه‌های دیالیز موجود در کشور می‌توانند به عنوان شاخص‌های علنی در شدت فراگیری و پیش‌بینی تقاضای آتی مورد استفاده قرار گیرد. نیاز شبکه درمان کشور (مراکز دیالیز) به دستگاه همودیالیز بسیار زیاد می‌باشد و از همین تعداد دستگاه‌های موجود در مراکز دیالیز، تعداد زیادی از آنها نیاز به تعمیر داشته و می‌بایست جایگزین شوند. همچنین با توجه به تعداد افرادی دیالیزی، بروز و شیوع سالانه بیماران دیالیزی و وضعیت دستگاه‌های دیالیز موجود در کشور، تاثیر مثبت و کمک به رشد شبکه درمان دیالیز، توسط این محصول کاملا محسوس و ضروری خواهد بود
مزایای فناوری مزایای فناوری از جمله مزیت‌های محصول می‌توان به بومی بودن نرم‌افزار دستگاه و قابلیت اضافه کردن موارد اضافی درخواستی توسط مراکز درمان، وجود مودم GPRS بر روی دستگاه جهت ارسال وضعیت عملکردی و خطاهای احتمالی دستگاه، هزینه پایین و سرعت بالا در زمینه خدمات پس از فروش به جهت دسترسی به قطعات ساخت داخل و همچنین بهای تمام شده پایین‌تر نسبت به دستگاه‌های مشابه داخلی نام برد. به گفته محققان، قیمت تمام شده نمونه داخلی این محصول نسبت به نمونه خارجی دارای صرفه اقتصادی است که به همین سبب موجب صرفه‌جویی ارزی می‌شود. با توجه به نیاز کشور به این دستگاه و خدمات وابسته به آن و عدم ارتباط و واردات مناسب محصول مشابه از کشورهای صاحب فناوری بر اساس تحریم‌های جاری، این دستگاه بومی شده و مزیت‌های زیادی نسبت به نمونه خارجی دارد و می‌تواند مانع از اثر تحریم‌ها شود.
روش های پیشنهادی جهت فروش و انتقال فناوری
  • فروش مالکیت محصول
  • واگذاری انحصاری فناوری
  • واگذاری غیر انحصاری فناوری
  • مشارکت در سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مشترک)
  • واگذاری فناوری به صورت ترکیبی از حق رویالتی (از فروش محصول) + حق لیسانس