برخی از خدمات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در حوزه علم و فناوری:

 • ارزیابی علمی و فناوری طرح های تاییدی

   روشها و فرآيندهای توليد و تهیه نرم افزار که دارای ارزش علمی و فنی لازم، مزيت اقتصادی و ارزش استراتژیک باشد، توسط فرد حقيقی يا حقوقی بمنظور دريافت گواهينامة تأیید طرح به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران ارائه مي شود.

   متقاضی با مراجعه به سامانه الکترونیک پذیرش و بررسی طرحهای تائیدی سازمان نسبت به تکمیل و ارائه پرسشنامه طرح اقدام نموده و حسب مورد مدارک مورد نیاز را ضميمه مي نمايدیا به طرق ذیل با ما تماس حاصل نماید:

     تلفن تماس: 02156276336

     نمابر: 02156276336

     پست الکترونیک: paziresh@irost.org

     آدرس سازمان:

   بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، اداره کل پشتیبانی فناوری و مدیریت دانش
 • ارزیابی علمی فناوری و توانمندی های فناورانه

   سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران جهت اجرای هر چه بهتر نقش و وظائف سازمان در ارتباط با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور (مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی ) و قانون خرید دانش فنی (ماده 107 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی) که مسئولیت اجرای آن از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تفویض شده است، بررسی و صدور تائیدیه توانمندی های فناورانه براي شرکت های تولیدی/ فنی و مهندسی که توانمندی فناورانه‌ای را اظهار نمایند، به انجام می رساند

   متقاضی با مراجعه به سامانه الکترونیک پذیرش و بررسی طرحهای تائیدی سازمان نسبت به تکمیل و ارائه پرسشنامه طرح اقدام نموده و حسب مورد مدارک مورد نیاز را ضميمه مي نمايدیا به طرق ذیل با ما تماس حاصل نماید:

     تلفن تماس: 02156276624

     نمابر: 02156276630

     پست الکترونیک: fanavari@irost.org

     آدرس:

   بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دفتر مرکزی ارتباط با دانشگاه‌ها و صنعت.

     وب سایت: http://fanavari.irost.org

 • ارزیابی علمی و فناوری طرح های اختراع

   با توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان و با توجه به مفاد بند الف ماده 45 قانون برنامه چهارم در زمينه حقوق مالكيت فكري، ضرورت ايجاد مديريت مالكيت فكري با هدف ساماندهي ارزيابي تخصصي و علمي- فني اظهارنامه هاي ثبت اختراع، تشويق مراكز علـــمي، تحقيقاتي و محققين حقيقي و حقوقي در زمينه توليد اختراعات و ابتكارات و حمايت از توســعه آنها بيش از پيش احساس مي شود

   ماموريت اصلي مديريت مالكيت فكري سارمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران که فعاليت خود را بطور رسمي از ابتداي سال 1384 شمسي سازمان آغاز نمود، پرداختن به امر دوم يعني توسعه و ترويج مالکيت فکري و حمايت مادي و معنوي از مخترعين کشور در امر ثبت اختراعات است. همچنين فراهم آوردن فضا و محيطي مناسب براي انجام بررسي هاي علمي-تخصصي مالكيت فكري و حمايت از توسعه آن با استفاده از توانمنديها و ظرفيتهاي ملي و بهره مندي از تجارب و امكانات جهاني، در عرصه ملي است.

     وب سایت: http://213.176.123.54/ip

     آدرس سازمان:

   بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- اداره کل مالکیت فکری سازمالن
 • ارزشگذاری فناوری

   ارزش گذاری فناوری یعنی کمی کردن در واحدی پولی.... یکی از مهمترین اقدامات لازم الاجرا در طول فرآیند تجاری سازی دانش فنی، پروسه تعیین ارزش دانش فنی می باشد.

   گروه ارزش گذاری دفتر تجاری سازی فناوری با استفاده از روش های کمی و کیفی معتبر اقدام به تعیین ارزش ریالی فناوری نموده و گواهینامه مربوطه را تحت عنوان " گواهینامه ارزش دانش فنی " به متقاضیان و صاحبان فناوری اعطاء می نماید.

   از مهمترین خدمات قابل ارائه به متقاضیان به شرح ذیل می باشند:

  • تخمین و تعیین ارزش ذاتی فناوری
  • تعیین ارزش هزینه های فناوری
  • تعیین ارزش بازار فناوری
  • صدور گواهینامه ارزش دانش فنی
  •   تلفن تماس: 02156276608

     آدرس سازمان:

   بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دفتر تجاری سازی فناوری
 • کلکسیون میکروارگانیسم های صنعتی ایران

   مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران فعاليت خود را از سال 1361 در پژوهشكده زیست فناوری در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران (IROST) آغاز نموده است و در طي مدتي كه از تاسيس آن ميگذرد ميكروارگانيسم هاي موردنياز مراكز آموزشي، تحقيقاتي و صنعتي بويژه كارخانه هاي داروسازي را تامين كرده است. اين مركز طبق استانداردهاي بين المللي بيش از دوهزار نمونة ميكروبي شامل باكتري ، قارچ ، مخمر و جلبك سبزآبي را نگهداري ميكند. از طرف ديگر مركز كلكسيون بطور مداوم با جداسازي و جمع آوري نمونه هاي ميكروبي ايران غني تر شده و سرمايه اي را براي پژوهشهاي علمي كشور فراهم مي آورد. مركز كلكسيون قارچ ها و باكتري هاي صنعتي ايران از سال 1363 به عضويت فدراسيون جهاني كلكسيون هاي ميكروبي (WFCC) پذيرفته شده و با كد 124 I و به نام Persian Type Culture Collection با ساير مراكز ي كه تحت پوشش اين مركز جهاني فعاليت مي نمايند، ارتباط دارد. مركز كلكسيون با تماس دائم با فدراسيون جهاني كلكسيون هاي ميكروبي با روشهاي جديد و دقيقتر نگهداري ميكروارگانيسم ها آشنا شده و بر اين اساس ميكروارگانيسم هاي موجود را براي سال ها بدون تغيير ، نگهداري و در اختيار مراكز تحقيقاتي و آموزشي قرار مي دهد.

     تلفن تماس: 02156275510

     نمابر: 02156275510

     پست الکترونیک: ptcc@irost.org

     آدرس سازمان:

   بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، مركز كلكسيون میکروارگانیسم هاي صنعتي ايران
 • آزمایشگاه های مرجع

   مجموعه اي براي ارائه خدمات تخصصي آزمايشگاهي به محققين، دانشجويان، مراکز صنعتي و موسسات تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف علمي زير با استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات و ابزار ها مي باشد:

  • آزمايشگاه تست تجهيزات پزشکي
  • آزمايشگاه شيمي—کروماتوگرافي-- اسپکتروسکوپي
  • آزمايشگاه بيوسيستم-- صنايع غذايي-- بيوتکنولوژي- کشاورزي- سلولي و مولکولي
  • آزمايشگاه مواد و متالورژي
  • آزمايشگاه محيط زيست
  • آزمايشگاه برق، الکترونيک و مخابرات
  • آزمايشگاه ميکروسکوپ الکتروني
  • آزمايشگاه محاسبات زيستي
  •   تلفن تماس: 02156276609

     نمابر: 02156276322

     پست الکترونیک: RefL@irost.org

     وب سایت: http://RefL.irso.org

     آدرس سازمان:

   بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران- اداره کل آزمایشگاههای مرجع
 • وظايف و اختيارات دفتر توسعه كارآفريني

   دفتر توسعه كارآفريني متشکل از واحدهايي است که کليه امور مربوط به كارآفريني در وزارت و پيگيري مصوبات شوراي مرکزي را به شرح زير برعهده دارد:

  • ابلاغ مصوبات شوراي مرکزي به دانشگاه‌ها و نهادهاي ذيربط
  • پيگيري براي تقويت مراکز کارآفرينی موجود و ايجاد مراکز کارآفرينی در دانشگاه‌ها ‌و مراكز آموزش عالي که فاقد مرکز هستند.
  • نظارت و ارزشيابي مستمر بر وظايف و عملکرد کميته‌ها و مراكز کارآفريني دانشگاه‌ها
  • ايجاد هماهنگي بين مراكز کارآفريني دانشگاه‌ها و گسترش فعاليت‌هاي آموزشی، پژوهشي و ترویجی در سطح دانشگاه‌هاي کشور
  • هماهنگي با دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي در زمينه كارآفريني دانش بنيان
  • برنامه‌ریزی براي برگزاري ميزگردها و سخنراني‌هاي علمي- تخصصي، سمينارها و همايش‌هاي سالانه کارآفريني
  • انجام مطالعات و برنامه‌ريزي براي تحقق ماموريت، اهداف و راهبردهاي اين آيين نامه
  • انجام مطالعات در زمينه موانع و محدوديت‌هاي حقوقي، قانوني، فرهنگي، سياسي، اداري و مالي توسعه كارآفريني
  • بررسي علمي طرح‌ها و برنامه‌هاي کلان ترويجي، آموزشي و پژوهشي دفتر توسعه كارآفريني
  • بررسي و تعيين بودجه سالانه‌ي دفتر توسعه كارآفريني ‌و ارايه آن به سازمان
  • پيشنهاد اصلاحات لازم در طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط و ارايه آن به شوراي مرکزي ‌براي تصويب
  • ارزيابي و تجزيه و تحليل گزارش‌ها، اطلاعات و پيشنهادهاي رسيده و اطلاع ‌رساني فعاليت‌هاي انجام گرفته در مراكز كارآفريني دانشگاه ها
  •    تلفکس: 02156276334

     صندوق پستی : 33535111

     كد پستي : 3353136846

     وب سایت: http://karad.irost.org

     آدرس:

   کيلومتر 15 جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از سعيدآباد، جاده حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب