قوانین و مقررات

کلیه اشخاص اعم از حقیقی ویا حقوقی که وارد این درگاه می شوند مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوط و نیز موارد ذیل می باشند:

  • کاربر باید جهت ارسال مطالب نسبت به ثبت نام در سامانه و ورود اطلاعات اقدام نماید.
  • اطلاعات و مستنداتی که توسط کاربران در سامانه وارد می شود بعد از تائید توسط سازمان در معرض دید متقاضیان قرار می گیرد، بدیهی است که سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده نادرست متقاصیان از اطلاعات درج شده در خصوص فناوری عرضه شده را ندارد.
  • اطلاعات شخصی کاربران بغير از آن قسمت از اطلاعات که بطور معمول توسط سامانه و نرم افزار موبایل قابل ديدن ميباشد ، محرمانه نگهداري ميشود .
  • اطلاعات فنی که کاربران در خصوص طرح خود وارد سسیتم می نمایند و قرار است در معرض دید عموم قرار گیرد، از نظر این سازمان غیرمحرمانه تلقی می گردد لذا کاربران مکلفند از ورود اطلاعاتی که به نظرآنان محرمانه تلقی می شود خودداری نمایند.
  • وارد نمودن اطلاعات در این سامانه به معنای موافقت کاربر در انتشار آنها توسط سازمان می باشد.
  • کاربر تعهد می نماید اطلاعات و مستنداتی که توسط او در سامانه وارد می گردد از کلیه جنبه های حقوقی و مالکیت فکری متعلق به خود او می باشد و سازمان هیچگونه مسئولیتی نسبت به مدعیان حقیقی و حقوقی اطلاعات وارد شده در حال و آینده نخواهد داشت.
  • مسئولیت صحت و سقم اطلاعات وارد شده و مشخصات فنی ذکر شده با کاربران می‌باشد
  • ثبت نام در سامانه به منزله تعهد سازمان در فروش و واگذاری دانش فنی تلقی نمی گردد. تجاری شدن طرح های وارد شده منوط به دریافت پیشنهاد از طرف سرمایه گذاران و خریداران دانش فنی و توافق نهایی آن ها با کاربران صاحب طرح می باشد.
  • هرگونه بهره برداری از اطلاعات این سامانه و نرم افزار مربوط تنها با کسب مجوز از سازمان خواهد بود
  • ثبت نام در نرم افزار به منزله پذیرش قوانین و مقررات مربوط و رعایت موارد فوق می باشد.